ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Επαναπροκήρυξη πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Προκηρύσσουμε Μια (1) θέση ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων για το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερείας Νοτίου Αιγαίου ως εξής

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων 1 Έως 30-09-2022

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων - υπεύθυνων δηλώσεων ορίζεται από τις 30/07/2022 έως και τις 02/08/2022.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτησή τους – υπεύθυνη δήλωση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Δείτε τη προκήρυξη εδώ: Download

Κατεβάστε την αίτηση εδώ: Download

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δυο (2) ατόμων για την κάλυψη απρόβλεπτων ή επειγουσών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που εδρεύει στη Ρόδο και συγκεκριμένα του εξής ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων , με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων - υπεύθυνων δηλώσεων ορίζεται σε τρείς [3] ημέρες, και αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και στην ιστοσελίδα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και συγκεκριμένα από τις 24/05/2022 έως και τις 26/05/2022.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτησή τους – υπεύθυνη δήλωση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν
α)είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
β)είτε αυτοπροσώπως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου στην έδρα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (διεύθυνση Ρήγα Φεραίου 4, 85100 Ρόδος)
γ)είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην υπηρεσία πρωτοκόλλου στην έδρα του Κέντρου Κοινωνικής

Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (διεύθυνση Ρήγα Φεραίου 4, 85100 Ρόδος)

Δείτε τη προκήρυξη εδώ: Download

Κατεβάστε την αίτηση εδώ: Download

Αναρτήθηκε το πρακτικό επιτροπής για την κατάρτιση των τελικών πινάκων κατάταξης για την πλήρωση δύο (2) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Εστίασης (Βοηθών Μαγείρων) και ΥΕ Υγειονομικό Βοηθητικό Προσωπικό (Μεταφορέων Ασθενών) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4611/29-10-2021 προκήρυξη.

 

Μπορείτε να το κατεβάσετε απο εδώ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ενημερώνουμε τους κύριους/κυρίες επιτυχόντες/ούσες της Πρόσκλησης 2/2022 του ΟΑΕΔ, για Κοινωφελή εργασία στον φορέα μας, οι οποίοι έχουν αποδεχθεί τη θέση εργασίας τους, όπως μας προσκομίσουν ή αποστείλουν ηλεκτρονικά (στο e-mail: vavouras[{@}]kkppna.org), τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκειμένου να προβούμε εν συνεχεία στις προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες για την πρόσληψη τους:

1. Συστατικό σημείωμα του ΟΑΕΔ,
2. Αντίγραφο της Αστυνομικής τους ταυτότητας ή διαβατηρίου,
3. Αντίγραφο του ΑΦΜ τους,
4. Αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας, που να φαίνεται o AMA και ο ΑΜΚΑ τους,
5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης,
6. Αριθμό τραπέζης – ΙΒΑΝ, που να είναι ο ίδιος ο ωφελούμενος κύριος δικαιούχος.
7. Πιστοποιητικό Εμβολιασμού.

Επαναπροκήρυξη πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

 Προκηρύσσουμε

Μία (1) θέση ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού για το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερείας Νοτίου Αιγαίου ως εξής

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  από την Παρασκευή 12/11/2021 και ώρα 00:00 έως και την Τρίτη 16/11/2021 και ώρα 23:59

Δείτε τη προκήρυξη εδώ: Download

Κατεβάστε την αίτηση εδώ: Download