Αναρτήθηκε το πρακτικό επιτροπής για την κατάρτιση των τελικών πινάκων κατάταξης για την πλήρωση δύο (2) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Εστίασης (Βοηθών Μαγείρων) και ΥΕ Υγειονομικό Βοηθητικό Προσωπικό (Μεταφορέων Ασθενών) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4611/29-10-2021 προκήρυξη.

 

Μπορείτε να το κατεβάσετε απο εδώ