Έγκριση πινάκων επικουρικού προσωπικού

 

Αποφασίζουμε
1. Την έγκριση των πινάκων επιτυχόντων υποψηφίων, επιλαχόντων επικουρικού προσωπικού 3
θέσεων στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου λόγω εκτάκτων
αναγκών για την αντιμετώπιση του COVID-19 οι οποίοι έχουν ως εξής:

 

ΥΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2 ΘΕΣΕΙΣ


ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

α/α             Αρ. Πρωτ Ημερομηνία ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
1 706 6/3/2022 16 ΚΑΙ 6/13
2 705 06/3/2022 12 ΚΑΙ 4/13

 

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

 α/α   Αρ. Πρωτ  Ημερομηνία  ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 1  707  06/3/2022  10 ΚΑΙ 8/11
 2  708  06/3/2022  10 ΚΑΙ 4/12

 

Δείτε τη απόφαση εδώ: Download