Το  Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Ρόδου ιδρύθηκε το 1947 με την επωνυμία Βρεφοκομείο-Ορφανοτροφείο «Βασιλόπαις Μαρία». Αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και υπάγεται στην 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου. Διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σκοπός του Κέντρου είναι η περίθαλψη, μόρφωση και εκπαίδευση παιδιών που είναι απροστάτευτα και στερούνται οικογενειακής φροντίδας. Το Κέντρο φιλοξενεί σήμερα 25 κορίτσια.